Zijn er aanvullingen voor mensen met een laag inkomen?

donderdag 12 juli 2012 | geen reacties | in: Financieel, Handig, Vragen

Zijn er aanvullingen voor mensen met een laag inkomen?

Sommige gemeenten hebben allerlei regelingen voor mensen met een laag inkomen, om die te kunnen aanvullen. Let op: onlangs heeft het Rijk aangekondigd de invoering van de huishoudinkomenstoets terug te draaien. De regering heeft besloten om de inkomensgrens per 1 januari 2012 te verlagen naar 110 procent van de bijstandsnorm. Dit betekent dat iedereen met een inkomen tussen 110 procent en 125 procent van de bijstandsnorm in 2012 geen recht meer heeft op de (extra regelingen) zoals strippenkaart, de financiële bijdrage voor chronisch zieken en gehandicapten en voor ouderen, het kinderextraatje, de vergoeding indirecte studiekosten, zwemles en de bijdrage voorde aanvullende verzekering van Agis.

Huishoudinkomenstoets afgeschaft

Een andere en zeer belangrijke wijziging in de WWB betrof de invoering van de huishoudinkomenstoets. Deze toets hield in dat een gemeente uw recht op (één of meerdere) regelingen moest vaststellen door het inkomen van u, uw eventuele partner, (schoon)ouders en inwonende (schoon)kinderen vanaf achttien jaar bij elkaar op te tellen. Lag dit inkomen hoger dan 110 procent van de bijstandsnorm, dan kwam u niet langer in aanmerking voor aanvullingen. Nu draait het Rijk deze wetswijziging terug. Dit betekent dat gemeenten, net als vóór 1 januari 2012, alleen zal er nu worden gekeken naar het inkomen van u en uw eventuele partner.

Aanvullingen aanvragen / inkomen verklaren

Uw netto inkomen mag in 2012 niet hoger zijn dan de vastgestelde inkomensgrenzen. Denkt u in aanmerking te komen voor (één van) de vele regelingen in uw woonplaats, dan kunt deze aanvragen met behulp van aanvraagformulieren. Onoverkomelijk kan het nog wel eens voorkomen dat door gezinssamenstellingen (zoals eerder aangehaald in het artikel) opgegeven inkomensgegevens steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Bij aanvullingen moet u denken aan daggeld, bargeld of huishoudgeld die u kunt opsparen als toekomstige reserveringsuitgaven.

Aanvullingen inkomenReageer

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw e-mailadres wordt niet geplaatst op onze website. Spam wordt verwijderd op deze website.

Meld je aan bij een spaarprogramma: Goudmails Euroclix Moneymiljonair Sneleuro Zinngeld Geldrace