Woonlasten stijgen minimaal in 2015

zondag 4 januari 2015 | geen reacties | in: Nieuws

Er hoeft dit jaar niet veel meer betaald te worden aan de woonlasten: onroerend zaakbelasting, rioolheffing en reinigingsheffing dan in 2014. De woonlasten zullen zo’n 5 euro meer zijn en komt daarmee uit op een bedrag van rond de 678 euro. De stijging is 0,8%, deze is lager dan de inflatie (1%).

Grote verschillen woonlasten tussen gemeenten

Er zijn wel grote verschillen te zien tussen de gemeenten. Dit is zowel het geval bij kosten van afvalinzameling en -verwerking als voor de onroerend zaakbelasting. Den Haag heeft de laagste woonlasten en Zaanstad de hoogste. Het verschil tussen deze twee gemeenten is 273 euro. Van de 35 gemeenten zijn er 9 die de woonlasten verlagen. In Amsterdam worden de lasten het sterkst verlaagd en in Lelystad het meest.

Sinds 2008 mogen gemeenten vrijer bepalen wat de onroerend zaakbelasting is voor de eigen gemeente, er is geen sprake meer van maximumtarieven. Er is wel een nieuwe regel voor in de plaats gekomen om te voorkomen dat gemeenten de woonbelasting onnodig maken. De regel is dat de onroerend zaakbelasting voor alle gemeenten samen niet meer mag stijgen dan de groei van het nationale inkomen en de nationale bestedingen.

Minimale stijging woonlasten in 2015 is opvallend te noemen

De woonlasten van de 35 grootste gemeenten stijgen in 2015 in ieder geval minimaal. Onder een grote gemeente wordt verstaan een gemeente met 90.000 of meer inwoners. Het is opvallend te noemen dat de woonlasten dit jaar maar minimaal stijgen. Dit omdat gemeenten er dit jaar veel taken bij krijgen. Dit zijn taken op het gebied van zorg, werk en jeugd. Voor deze taken krijgen gemeenten dit jaar een stuk minder geld.

Bergen op Zoom wil debat over rioolheffing

In een gemeente in Noord-Brabant, Bergen op Zoom, wil het college van burgemeesters en wethouders in het eerste kwartaal van 2015 een debat met de gemeenteraad over de woonlasten in de gemeente. Het debat zal gaan over de kosten voor onderhoud aan de riolering.

Men wil dat de kosten aan de riolering wel betaalbaar blijven. Door de minimale stijging van de rioolheffing zal deze heffing hoger moeten worden om de taken uit het Verbeterd Gemeentelijk Rioleringsplan uit te kunnen blijven voeren. De verwachting is dat er door meer gemeenten gediscussieerd zal gaan worden over de minimale stijging van de woonlasten.Reageer

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw e-mailadres wordt niet geplaatst op onze website. Spam wordt verwijderd op deze website.

Meld je aan bij een spaarprogramma: Goudmails Euroclix Moneymiljonair Sneleuro Zinngeld Geldrace