WMO-keukentafelgesprek, wat is dat precies?

maandag 31 december 2018 | geen reacties | in: Huishouden, Nieuws

Een WMO-keukentafelgesprek, je hoort het steeds vaker, maar wat is het nu eigenlijk precies?  Wij leggen je het een en ander hierover uit in onderstaande artikel.

Wat is een WMO-keukentafelgesprek precies?

Sinds een paar jaar zijn de gemeentes verantwoordelijk voor de lichtere vormen van zorg en ondersteuning dat Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heet.

Als je van mening bent dat je bijvoorbeeld passende zorg of hulp nodig hebt, kun je een gesprek met de gemeente of het wijkteam van de gemeente waar je woont, aanvragen.

Dit heet ook wel het keukentafelgesprek. Ook al klinkt dit gezellig: het is een zakelijk gesprek waarin je zelf duidelijk moet aangeven welke hulp en ondersteuning je graag zou willen hebben en van welke instantie.

Belemmeringen worden besproken en wat hieraan gedaan kan worden en wie er in de omgeving aanwezig is om te kunnen helpen.

Sommigen gemeenten kijken ook of er een tegenprestatie mogelijk is. Als je in aanmerking wilt komen voor bijvoorbeeld een rolstoel of scootmobiel, dan zou daartegenover kunnen staan dat je af en toe gaat voorlezen op een basisschool bij je in de buurt.

Hulp die onder de WMO valt

* Niet alle hulp en voorziening vallen onder de WMO-wet. Hieronder enkele voorbeelden van hulp en voorzieningen die wel onder de WMO vallen:
* Hulp in de huishouding (denk aan opruimen, schoonmaken, ramen zemen, stofzuigen, etc.)
* Verbouwingen in de woning (als er bijvoorbeeld een traplift moet worden geïnstalleerd of een verhoogd toilet)
* Een rolstoel
* Vervoer voor mensen die slecht ter been zijn en waarvoor reizen met het Openbaar Vervoer geen optie is (taxibussen, scootmobiel)
* Hulp bij de opvoeding van kinderen
* Maaltijdverzorging (ook wel bekend als tafeltje dekje)
* Maatschappelijke opvang (daklozenopvang, blijf-van-mijn-lijfhuizen)
* Sociaal cultureel werk (buurthuizen, subsidies aan verenigingen, etc.)
* Beschermd/begeleid wonen voor sociaal zwakkeren

Let wel, de volgende soorten hulp vallen niet onder de WMO: woningaanpassingen die niet in je eigen woning zijn, zoals bijvoorbeeld een vakantiehuis of caravan, hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik of elektrische fietsen of bijvoorbeeld persoonlijke verzorging als hulp bij het aankleden of douchen.

Zorgadministratiekantoor het CAK keukentafelgesprek

Een goede voorbereiding is het halve werk

Belangrijk is een goede voorbereiding op het gesprek. Je krijgt tijdens dit gesprek immers de gelegenheid om uit te leggen wat voor zorg en ondersteuning je nodig hebt en waarom.

Zeer bepalend is dat gesprek om te kunnen vaststellen of je recht hebt op zorg en ondersteuning van de gemeente. Op die manier kan de WMO-medewerker van de gemeente een goed beeld schetsen van jouw situatie en de juiste hulp verlenen.

Samen wordt er doorgaans naar oplossingen gezocht. Als je al zorg of ondersteuning in het verleden kreeg, betekent het niet automatisch dat deze hulp wordt verlengd of dat je daar vanzelf recht op hebt.

Er wordt naar de actuele situatie gekeken en ook naar wat de mensen in je naaste omgeving voor je kunnen doen. Als je liever niet alleen het gesprek aan wilt gaan, kun je ook iemand meenemen.

Dat kan bijvoorbeeld een mantelzorger zijn, maar ook een familielid of vriend of vriendin. Het aanvragen van een WMO-gesprek kan bij elke gemeente weer anders zijn. Bij sommige gemeenten moet je vooraf bijvoorbeeld eerst een aanvraagformulier invullen of een WMO-keukentafelgesprek online via de website van de gemeente aanvragen.

Ontzorgen na een WMO-indicatie

De insteek van een WMO indicatie van de gemeente is dat cliënten hulp krijgen voor verbetering van hun leven. En van daar uit doorontwikkelen naar een eigen zelfstandig bestaan in de maatschappij met werk, sociaal netwerk, vrienden, hobby’s etc.

Tijdens het keukentafelgesprek

Via het WMO-loket van de gemeente kun je een keukentafelgesprek aanvragen voor zorg en ondersteuning. Voor de ondersteuning en zorg van burgers gaat er veel veranderen.

De aanvrager zal middels een zorggesprek met de gemeente uw behoeften bekijken om te zien of u in aanmerking komt voor extra zorg. Ondanks dat een keukentafelgesprek geen gezellig gesprek is, is het wel een formeel gesprek. Voor de minimale benodigde zorg zal een gesprek worden gehouden.

Als er in het dagelijks leven te veel belemmeringen zijn voor goed functioneren van de cliënt zal er een indicatie worden toegekend. Een onafhankelijke cliëntenondersteuner, familieleden of mantelzorger mogen aanwezig zijn tijdens het gesprek.

De hulpvrager zal samen met de gemeente kijken naar oplossingen die goed passen bij de hulpvraag. Als de hulpvraag goed uitgezet en besproken is, zal er zorgplan opgesteld worden. De huidge leefsituatie zal ook onder de loep worden genomen.

Zo kun je kijken naar buurtcontacten, het sociale netwerk van de persoon, inkomen, dagbesteding. Want uiteindelijk wil de gemeente ook de beste oplossingen. Naar alle aspecten van het leven word gekeken en hoe hij/zij die ervaart en welke verbetermogelijkheden er zijn.

Als men leuke activiteiten (koffie drinken, sjoelen) kent in het wijkcentrum en dat graag wilt behouden dan zal dat alleen maar worden aangemoedigd. Als je wat werk kunt verzetten als tegenprestatie zal de gemeente dat als pluspunt zien. Een keer in de week als kookvrijwilliger of een rondje wandelen met ouderen als voorbeeld.

Is een keukentafelgesprek belangrijk?

Goede voorbereiding is het halve werk, zo ook voor gesprekken met ambtenaren van de gemeente! Heel belangrijk. De zorg en ondersteuning kan worden bepaald als het gesprek is afgerond.

Het recht op zorg en ondersteuning is verminderd en karig geworden. Als er mensen zijn in je naaste omgeving die iets kunnen betekenen wordt dat in kaart gebracht.

Angstig tijdens een keukentafelgesprek?

Nee, het is niet nodig om bang of angstig te zijn voor tamelijk belangrijk gesprek. Wees open over je kwaliteiten en problemen als mens en geef realistisch en eerlijk aan wat je knelpunten zijn.

Bepaalde zaken kunnen dan op touw worden gezet door de gemeente om je van de juiste zorg te voorzien. Gemeentes werken ieder zo hun eigen werkwijze. Middels een aanvraagformulier van het WMO-loket kun je een gesprek aanvragen. Eventueel kan je het formulier ook downloaden.

Tips voor een goed keukentafelgesprek

  • Maak alles wat je duidelijk wilt maken goed duidelijk.
  • Houd schoolverslagen, uitslagen van keuringen, diagnoses, testen bij de hand die wat meer duidelijkheid kunnen bieden.
  • Bepaal wat je wilt bereiken voor jezelf in de nabije toekomst en waar je aan wilt werken. Belemmeringen zijn er om bestreden te worden. Bij voorkeur kun je alles op papier zetten zodat je niets vergeet.
  • Zullen er meteen beslissingen worden genomen of is het alleen een oriënterend gesprek, vraag dat na.
  • Een professionele hulpverlener of vriend kan ter ondersteuning aanwezig zijn bij het gesprek. Anderen kunnen je situatie ook goed kennen.
  • Als je het gesprek liever niet thuis voert, maar op een andere locatie geef dat aan bij de gemeente.
  • Zorg dat alles ruimschoots behandeld en besproken word. Voor het gesprek moet er voldoende tijd zijn. Anders dient er een vervolgafspraak gemaakt te worden.
  • Is er een financiële bijdrage die je moet betalen aan het CAK?

Het verslag van het keukentafelgesprek

Na afloop zal een verslag worden opgemaakt, belangrijk om dat goed door te nemen, controleren en te bewaren. De gemeente steekt hier veel tijd in. Staan de gemaakte afspraken duidelijk vermeld en klopt de inhoud van het verslag?

Het is verstandig om uitleg te vragen als je iets niet begrijpt. Worden afspraken niet nagekomen dan is het belangrijk om te weten wie je moet benaderen. Zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden? Zo ja, dan is dat meestal na 1 jaar en dan zal de indicatie worden herzien.Reageer

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw e-mailadres wordt niet geplaatst op onze website. Spam wordt verwijderd op deze website.

Meld je aan bij een spaarprogramma: Goudmails Euroclix Moneymiljonair Sneleuro Zinngeld Geldrace