Werkgelegenheid in Nederland stijgt flink

zaterdag 13 december 2014 | geen reacties | in: Nieuws, Werken

De werkgelegenheid in Nederland is flink gestegen sinds maart 2014. In oktober was groei het grootste. De werkloosheid blijft wel een zorg van het kabinet. Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de werkgelegenheid in Nederland flink gestegen is in de maand oktober 2014. Vanaf maart 2014 is deze groei zichtbaar. De groei in de maand oktober was de grootste.

Perspectief op een baan toegenomen

Het aantal werklozen is in oktober vrijwel hetzelfde gebleven, maar meer mensen melden zich nu aan op de arbeidsmarkt door een toename van het perspectief op een baan. Het aantal WW-uitkeringen is vorige maand afgenomen met 500 en het totaal kwam daarmee uit op 419.000.  In totaal zaten in de afgelopen maand 627.000 Nederlanders zonder werk thuis. Dit aantal is bijna gelijk aan het aantal in september.

Het aantal uitkeringen aangevraagd door jongeren tot 25 jaar nam wel toe, namelijk met 3%. Daarnaast werden er meer uitkeringen aangevraagd door 55-plussers. In andere leeftijdsgroepen nam het aantal uitkeringen enigszins af. Dat er een toename zichtbaar is in de aanvraag van een uitkering door jongeren wordt veroorzaakt door seizoensgevoelige banen in onder andere de landbouw en horeca.

In ieder geval hebben steeds meer mensen in Nederland vertrouwen in het vinden van een baan. Zo zijn de baankansen voor jongeren aan het verbeteren. In oktober was een duidelijke stijging zichtbaar van het aantal aanmeldingen door jongeren op de arbeidsmarkt. Hierbij betreft het voornamelijk jonge vrouwen. Bij jonge mannen is nog geen verandering zichtbaar. De verklaring hiervoor is dat jonge vrouwen gemiddeld genomen een betere opleiding hebben.

Werkloosheid in Nederland relatief laag

De werkloosheid in Nederland zat in oktober op 6,5% ILO (International Labour Organisation). Dit percentage is vrijwel gelijk aan dat van september. Wanneer je de werkloosheid daarmee Internationaal vergelijkt is de werkloosheid in Nederland relatief laag. De werkloosheid was het laagst in de landen Oostenrijk en Duitsland, daar bedroeg de ILO rond de 5 procent.

Werkgelegenheid in Nederland blijvend stimuleren

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken is blij met de positieve ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Volgens Asscher is de positieve ontwikkeling het gevolg van het kabinetsbeleid waarbij de economie stevig wordt hervormd, gesaneerd en gestimuleerd. Werkloosheid blijft volgens Asscher de grootste zorg voor het kabinet. Nog altijd zijn er veel mensen die geen werk kunnen vinden.

Op dit moment worden er diverse maatregelen genomen om te zorgen voor meer baankansen voor jong en oud. Er zal 600 miljoen euro worden geïnvesteerd om de banenplannen van het kabinet tot een succes te maken. Daarnaast komt er een actieplan om vijftigplussers aan het werk te kijken en er komt een premiekorting voor werkgevers die bereid zijn om jongeren met een uitkering in dienst te nemen.Reageer

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw e-mailadres wordt niet geplaatst op onze website. Spam wordt verwijderd op deze website.

Meld je aan bij een spaarprogramma: Goudmails Euroclix Moneymiljonair Sneleuro Zinngeld Geldrace