Alles wat moet je weten over het basisinkomen

zondag 30 oktober 2016 | geen reacties | in: Financieel

Een basisinkomen voor iedereen vanaf 2018?

Het basisinkomen is een relatief nieuw fenomeen in ons land en is volgens velen zelfs het antwoord op alle problemen. Er wordt in diverse gemeenten dan ook gepleit voor invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Toch is er nog een grote groep die er nog niet bekend mee is of juist tegenstand biedt. Tijd om het begrip basisinkomen eens onder de loep te nemen: wat houdt het basisinkomen nu precies in? En zou het wel of niet ingevoerd moeten worden in Nederland?

Een onvoorwaardelijk basisinkomen is een bepaald bedrag die de gemeente uitbetaald aan burgers, zo ongeveer rond de 1000 euro, om in hun behoeften te kunnen voorzien. Dus met andere woorden, een maandelijkse uitkering aan iedereen zonder enkele voorwaarden of verplichting.

Eigenlijk goed vergelijkbaar als de AOW voor de mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt, maar dan voor iedereen zonder inkomenstoets. Van student tot bejaarde en van huisvrouw tot werkende dokter. Een dergelijk inkomen biedt aan iedere volwassene een bestaanszekerheid en zorgt voor gelijkheid en eerlijke kostendeling.

Gratis geld

Naast dit basisinkomen kun je ook werken en zoveel ernaast verdienen als je zelf wilt, zonder het basisinkomen te hoeven inleveren of een deel daarvan. Je kunt ook besluiten om niet te werken als je het kunt redden met het basisinkomen.

Op deze manier heb je dus de vrijheid om zelf te bepalen hoeveel uiteindelijk je inkomen wordt, want je hebt in ieder geval al het basisinkomen voor de eerste levensbehoeften. Andere extra toeslagen zoals zorgtoeslag en huurtoeslag zouden dan wel worden stopgezet als je gebruik maakt van het onvoorwaardelijk basisinkomen.

Dit is dus in het kort het plan als het aankomt op het basisinkomen. Het is een initiatief die niet voorgesteld is door een bepaalde politieke partij, maar is meer een roep uit de samenleving. Er zijn groepen die pleiten voor dit soort inkomen en er zijn groepen die ertegen zijn.

Er is de laatste tijd veel discussie gaande omtrent dit onderwerp. Laten we eens de voordelen en de nadelen van het basisinkomen op een rijtje zetten.

basisinkomen

De voordelen:

o Een groot voordeel is natuurlijk dat niemand zonder inkomsten zit en zichzelf kan voorzien in de dagelijkse eerste behoeften.

o Een basisinkomen zorgt voor gelijkheid in de maatschappij.

o Een basisinkomen zorgt ook voor een eerlijke kostendeling, iedereen krijgt hetzelfde en iedereen betaalt hetzelfde. Zo wordt er geen onderscheid gemaakt in onze samenleving.

o Iedereen heeft de vrijheid om zelf keuzes te maken tussen betaald werk, een studie of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk

o Het zorgt voor minder werk, administratie en bureaucratie bij de regering en gemeenten.

o Mensen met een uitkering worden niet meer scheef aangekeken of hebben last van een negatief etiket.

o Doordat mensen al een basisinkomen hebben, is er meer ruimte voor zelfontplooiing zoals een studie volgen naar keuze.

o Door de automatisering en robots in de toekomst kunnen we er zeker van zijn dat veel banen zullen verdwijnen en we dus met veel werklozen komen te zitten. Met het basisinkomen is deze werkloosheid geen probleem voor de maatschappij en zal dit juist voor nieuwe initiatieven zorgen van de mensen.

De nadelen:

o Als Nederland een basisinkomen zou invoeren, zou dat betekenen dat de rest van Europa hier ook in mee zou moeten gaan, want anders zou dit alleen maar leiden tot scheve gezichten in omringende landen.

o Als dit idee ingevoerd zou worden, zou dat betekenen dat echt ieder volwassen individu dit basisinkomen zou ontvangen, dus ook miljonairs en andere rijke mensen. Iedereen zou dan wel een gelijke inkomsten hebben om meer gelijkheid te creëren, maar eigenlijk zorgt dit in de praktijk niet voor gelijkheid.

o In onze samenleving is niet iedereen hetzelfde, er zijn bijvoorbeeld gehandicapte mensen die meer zorg of geld nodig hebben dan gezonde volwassenen. Als bijvoorbeeld de zorgtoeslag of andere subsidies zullen komen te vervallen, komen de minder valide mensen wellicht in de verdrukking.

o Een andere grote kwestie is: wie gaat dit allemaal betalen?

Zoals je ziet, is het basisinkomen geen simpele kwestie waar meteen volmondig ja of nee op gezegd kan worden. Er kleven veel voordelen en nadelen aan en het roept nog veel vragen op. Dit zou dus eerst allemaal grondig moeten worden uitgezocht. Desalniettemin zijn er wel bepaalde gemeenten die al wel begonnen met het basisinkomen als proef, bijvoorbeeld in Nijmegen.

Discussie

Heb je zelf ook een mening over dit onderwerp? Er zijn diverse burgerinitiatieven gaande die handtekeningen verzamelen voor of tegen dit idee. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje op: https://basisinkomen2018.nl. Deze website is ontstaan uit burgerinitiatief en verzamelen zoveel mogelijk handtekeningen die ze dit najaar gaan indienen bij de Tweede Kamer.

Indien er minstens 40.000 handtekeningen per stad of gemeente worden binnengehaald, zal de Tweede Kamer het voorstel in behandeling nemen en er ook over stemmen. Op deze website kunt je dus zelf ook meestemmen.Reageer

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw e-mailadres wordt niet geplaatst op onze website. Spam wordt verwijderd op deze website.

Meld je aan bij een spaarprogramma: Goudmails Euroclix Moneymiljonair Sneleuro Zinngeld Geldrace