Waar geloven hindoes in? Plus regels en voorschriften

maandag 21 november 2011 | geen reacties | in: Geschiedenis, Godsdienst

Waar geloven hindoes in? §4

Hindoes geloven in meer dan duizend goden, maar volgens het hindoeïsme is er maar 1 absolute goddelijkheid: Brahman.  Hindoes geloven dat Brahman de gedaante van een mens kan aannemen. Deze gedaantes laten allemaal een verschillende kant van Brahman zien en die worden weer door de hindoes vereerd. In het hindoeïsme bestaat er een Hindoe-Drie-Eenheid, de Trimoerti. Dit zijn de 3 belangrijkste gedaantes die Brahman kan aannemen, elk van deze gedaantes representeert een verschillend aspect van Brahman.

1.     Brahma (God als Schepper)
De scheppende rol van Brahman wordt gerepresenteerd door Brahma. Dit is de schepper van het universum en het opperwezen van alle kennis. Brahma wordt afgebeeld met 4 hoofden, dit staat symbool voor zijn leiderschap over de 4 verschillende windrichtingen.                         

2.     Vishnu (God als Beschermer)
Het beschermende aspect van god is Narashima Vishnu. Volgens het hindoeïsme kan Vishnu’s kracht alles in dit heelal bereiken. Hij onderhoudt de schepping en zorgt voor een gezonde balans tussen het goede en het kwade. Als er iets fout gaat, zal Vishnu neerdalen op aarde in een andere gedaante om er voor te zorgen dat er weer een evenwicht ontstaat. Vishnu wordt afgebeeld met vier armen, dit staat symbool voor de verschillende taken die hij draagt. In elk hand heeft hij een attribuut. De attributen staan weer symbool voor iets anders. Zo staat bijvoorbeeld de wiel symbool voor de tijd.

3.     Shiva (God als Vernietiger)
Shiva representeert het vernietigende aspect van God. Alles wat er in dit universum bestaat is vergankelijk en zal door Shiva op den duur worden vernietigd. Shiva wordt vaak dansend uitgebeeld, dit staat symbool voor het vertrappen van de onwetendheid van de mens.

God als Schepper
Wat zijn de regels en voorschriften van het hindoeïsme? §4.4

Wat opvallend is aan het Hindoeïsme, is het feit dat er geen duidelijke stichter aan te wijzen is. Hindoes kennen een beperkte vrijheid in het beoefenen van de religie. Zo mag men zelf beslissen of hij/zij wil bidden, of een bezoek aan de tempel wenst te brengen. Zoals er al eerder vermeld is, bestaan er in het hindoeïsme meerdere stromingen. Toch zijn er wel een aantal regels en voorschriften waar elke hindoe in gelooft en zich dan ook aan houdt. Zo zijn bijvoorbeeld samsara, dharma, karma en moksha basisbegrippen in het hindoeïsme. Samsara is de cyclus van geboorte, dood en wedergeboorte. De dharma is de juiste levenswijze volgens het hindoeïsme. Een hindoe moet zoveel mogelijk proberen om de juiste levenspad te volgen.

Hindoes zijn er sterk van overtuigd dat na de dood de mens terugkeert in een ander mens of dier, dit wordt ook wel de reïncarnatie genoemd. De manier waarop je je gedragen hebt in je vorige leven is bepalend voor de kwaliteit van je leven. Zijn er dus goede daden verricht in een vorig leven, dan zou je volgens het hindoeïsme kunnen rekenen een mooi leven in een volgend leven en andersom. Karma speelt hier een belangrijke rol, het geheel van daden en het gevolg van die daden. Het uiteindelijke doel van elke hindoe is de moksha te bereiken. Dan wordt de ziel bevrijdt uit de cyclus van geboorte, dood en wedergeboorte. De moksha kan bereikt worden door zoveel mogelijk goede daden te verrichten en volgens de regels en rituelen van de Veda’s te leven. Volgens het Hindoeïsme bestaan er 4 fundamentele strevingen van de mens. Dat zijn namelijk: plezier, succes, plicht en zelfrealisatie. Deze vier intenties zijn noodzakelijk om een doelgericht leven te kunnen leiden. Een hindoe moet proberen zijn verlangens binnen perken te houden. Maar in tegenstelling tot westerlingen, begaan hindoes in principe geen zonde om op een hedonistische wijze te leven. Een hindoe mag van het leven genieten, zolang zijn religieuze ethiek niet geschaad wordt.

God als VernietigerReageer

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw e-mailadres wordt niet geplaatst op onze website. Spam wordt verwijderd op deze website.

Meld je aan bij een spaarprogramma: Goudmails Euroclix Moneymiljonair Sneleuro Zinngeld Geldrace