Waar geloven christenen in? Plus regels en voorschriften

zaterdag 19 november 2011 | 1 reactie | in: Geschiedenis, Godsdienst

Waar geloven christenen in? §2.3

Het belangrijkste in het christendom is het geloof in God en Jezus Christus. Het geloof dat God Jezus heeft gestuurd om de mensheid te redden. Het geloof dat Jezus de christenen naar God zal leiden. Christenen geloven dat God erg vergevensgezind is en Hij zal mensen vergeven als ze spijt hebben van hun slechte daden. Nadat God je vergeven heeft krijg je een nieuw leven. Ook geloven Christenen in de Heilige Drie-eenheid: God de vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jezus is gestorven voor onze zondige fouten, zo staat het in de Bijbel. Hij is begraven en toen weer uit de dood herrezen. Volgens het christendom is hij aan meerdere mensen verschenen: Aan de twaalf leerlingen, aan 500 broeders en zusters bij elkaar.

Heilige geest

Wat zijn de regels en voorschriften van het christendom? §2.4

Jezus Christus had een bepaalde manier van leven en die voorschriften werden erg belangrijk in het christendom. Die regels kregen een belangrijke functie en bestonden uit drie delen:

*      De Tien Geboden  (Zie Jodendom)
*      De Gulden Regel   (Wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat  ook de ander niet)
*       Het Grote Gebod  (Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf)

De Tien Geboden zijn de essentiële richtlijnen binnen het christendom en zo hoort elk mens te leven. Verder bestaat er in het christendom ‘De zeven werken der barmhartigheid’. Ook dit zijn voorschriften waar de christenen zich aan horen te houden:

–       de naakten kleden
–       de hongerige spijzen
–       de dorstige laven
–       de zieken verplegen
–       de vreemdeling herbergen
–       de gevangenen bezoeken
–       de doden begraven

Welke feesten en rituelen kent het christendom? §2.5

Het christendom kent veel verschillende feesten, waar we een aantal van zullen behandelen.  Er zijn verschillende stromingen binnen het christendom. De stromingen hebben afzonderlijke feesten, maar er zijn ook feesten die gezamenlijk gevierd worden. Toch worden die feesten meestal op een ander tijdstip gevierd.

Carnaval
Carnaval is de Vastenavond. Doordat Pasen jaarlijks op een ander tijdstip wordt gevierd, geldt dat ook voor de viering van carnaval. De carnavalszondag is namelijk de zevende zondag voor de paaszondag. Carnaval werd in de middeleeuwen gehouden zodat iedereen nog één keer kon feestvieren met veel drank en voedsel om vervolgens de vastentijd in te gaan tot Pasen. Het wordt Carnaval komt van ‘carne vale’ en betekend ‘vlees vaarwel’.

Goede Vrijdag

Goede vrijdag is de dag na witte donderdag. Op goede vrijdag wordt de kruisiging van Jezus herdacht. Als teken van rouw worden de klokken van de kerken geluid voordat de dienst begint. De dag na Witte Donderdag is Goede Vrijdag. Deze dag wordt ‘goede’ vrijdag genoemd omdat Jezus vrijwillig dood ging om het lijden en de zonden op zich te nemen. Dat was de betekenis van Jezus’ dood: het wegnemen van de zonden.

Pasen
Pasen kan wel de belangrijkste Christelijke feestdag genoemd worden. Op deze dag wordt gevierd dat Jezus uit de dood opstond, nadat hij was gestorven op Goede Vrijdag. Christenen herdenken met Pasen deze herrijzenis van Jezus. In de nacht voor Paaszondag wordt in vele kerken een wake gehouden en aan het eind wordt het begin van Paasdag met feest ingeluid. Vroeger had Pasen ook nog een andere betekenis. Met Pasen werd toen duidelijk dat de winter voorbij was en dat de goede tijden van de lente weer begonnen. Deze betekenis was niet Christelijk, maar er werden toch veel gebruiken van afgeleid. Bijvoorbeeld het rapen van eieren, die volgens de boeren veel kracht meegeven. De eieren werden in de winter begraven en vervolgens in de lente weer opgegraven.

Kerstmis
Kerstmis is ook een erg belangrijke feestdag voor Christenen.  Met dit feest wordt de geboorte van Jezus gevierd. Het is een uitgebreide periode met vele kenmerken, zowel christelijk als niet christelijk: de kerstboom, de Kerstman, kerstversiering en natuurlijk over lichtjes. Het is een echt familiefeest en wordt, wat erg verassend is, niet alleen door christenen gevierd, maar ook door niet-christenen, enkel voor de gezelligheid.

Feestelijkheid gezelligheid


1 reactie op “Waar geloven christenen in? Plus regels en voorschriften”


  1. nadie zei op 1 juni 2012 om 14:36:

    hoi♥Reageer

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw e-mailadres wordt niet geplaatst op onze website. Spam wordt verwijderd op deze website.

Meld je aan bij een spaarprogramma: Goudmails Euroclix Moneymiljonair Sneleuro Zinngeld Geldrace