Waar geloven boeddhisten in? Plus regels en voorschriften

dinsdag 22 november 2011 | 1 reactie | in: Geschiedenis, Godsdienst

Waar geloven boeddhisten in? §5.3

Boeddhisten geloven dat er een staat van verlichting is en dat de Boeddha die heeft bereikt. Dat is ook de reden waarom de Boeddha als voorbeeld en als leermeester gezien wordt. De Boeddha bereikte die verlichting door te mediteren. Hij kreeg inzicht en leerde waarom mensen moesten lijden. Niet alleen pijn wordt als lijden beschouwd, maar ook slechte gevoelens, zoals verdriet en wanhoop.

Inzicht en verlichting zijn dus de belangrijkste punten in het Boeddhisme. Dat inzicht bestaat uit een aantal punten, dat wordt beschouwd als de kern van het Boeddhisme:

Boeddhisten beschouwen de dood niet als iets negatiefs. De dood is niet iets wat het leven in de weg staat, maar net zo belangrijk als het leven zelf, het is onderdeel van het leven. Door deze gedachte hebben boeddhisten geen angst voor de dood. Ze accepteren het en zien het niet als iets waar je bang voor hoeft te zijn. Boeddhisten hebben een hele andere kijk op de wereld dan andere gelovigen of ongelovigen. Ze zien het leven en de dood als één, en niet als twee verschillende punten.

Wat zijn de regels en voorschriften van het boeddhisme? §5.4

Er zijn drie groepen leefregels of leefwijzen in het Boeddhisme. Dit zijn de ’vier edele waarden’, de ‘heilige achtvoudige pad’ en ‘het wiel van het leven’. Er zijn ook vijf regels waar elke boeddhist zich aan moet houden.

Het belangrijkste symbool voor de Boeddhisten is ‘het wiel van het leven’. Bij dit symbool is er een heer van de Dood, dat het wiel vasthoudt. Het stelt een kringloop voor van geboorte, dood en wedergeboorte. In het wiel zijn de stadia van geboorte tot dood afgebeeld. Ook staan er drie dieren op afgebeeld, die dieren staan voor hebzucht, verwarring en haat. Deze dieren staan de verlichting in de weg.

De acht spaken van het wiel staan voor het achtvoudige pad:

1.     Juist begrip: de leer van de Boeddha begrijpen

2.     Juiste houding: vriendelijke gedachten

3.     Juiste woorden: geen leugens of lelijke woorden

4.     Juiste daden: geen mensen of dieren kwaad doen

5.     Juist werk: waar mensen niet onder lijden

6.     Juiste inspanning: nadenken voordat je iets doet

7.     Juiste bedachtzaamheid: waakzaam zijn

8.     Juiste meditatie: voor kalmte en concentratie

De vier edele waarheden zijn:

 1.     Leven vol lijden

2.     Lijden wordt veroorzaakt door hebzucht

3.     Er is een manier om het lijden te stoppen

4.     Door de middenweg(meditatie) te volgen, stopt het lijden

Leven als een boeddhist houdt in dat je je aan een aantal regels houdt, ‘de vijf voorschriften’:

1.     Levende wezens niet schaden of doden

2.     Geen dingen nemen die je niet gedaan worden

3.     Verstandig en zuiver leven, dus ook geen seks

4.     Niet oneerlijk en onvriendelijk spreken

5.     Geen verdovende middelen of alcohol gebruiken

Boeddhisten vinden het belangrijk om voor anderen te zorgen en om niet egoïstisch te zijn. Ze geloven dat je hierdoor geluk kunt vinden. Boeddhisten gaan vaak naar de tempel om te mediteren. Bij binnenkomst knielen ze drie keer voor het beeld van Boeddha. Een ander ritueel is het opzeggen van de vijf voorschriften. Uit eerbied worden in de tempel de schoenen uitgedaan. De tempel staat vol met verschillende beelden van Boeddha, zodat niet vergeten wordt dat de leer van de Boeddha helpt de verlichting te bereiken.

Boeddhisten


1 reactie op “Waar geloven boeddhisten in? Plus regels en voorschriften”


  1. wally zei op 14 augustus 2012 om 17:19:

    er staat in de tkes geen verdovende middelen:
    mijn punt is
    geld dat ook voor antie depresie pillen en anderen mediecijnen?Reageer

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw e-mailadres wordt niet geplaatst op onze website. Spam wordt verwijderd op deze website.

Meld je aan bij een spaarprogramma: Goudmails Euroclix Moneymiljonair Sneleuro Zinngeld Geldrace