Regels en voorschriften, rituelen en het geloof van het Jodendom

zondag 13 november 2011 | geen reacties | in: Geschiedenis, Godsdienst

§1.3 Waar geloven joden in?

Het Jodendom kent maar één alwetende en almachtige God die de hele wereld heeft geschapen. Naar joodse opvatting kan men maar beter de naam van God niet uitspreken, omdat het niet mogelijk is om met een naam uit te spreken wie God is. Degene die dat wel doet moet dit met de grootste eerbied doen en zich goed beseffen dat de klank van een woord niet de grootheid van God kan omschrijven. Er zijn verschillende joodse benamingen voor God, maar in het Jodendom bestaat er een verschillende graad van heiligheid. De meest heiligste naam is JHWH.

In het Jodendom gelooft men dat ieder mens gelijkwaardig is aan elkaar, omdat alle mensen naar Gods beeld zijn geschapen. De mens is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Verder geloven joden dat Israel onlosmakelijk met de joodse bevolking is verbonden en dat er een Messias zal komen om hen van de wereld te verlossen.

 §1.4 Wat zijn de regels en voorschriften van het Jodendom?

Het Jodendom is niet alleen monotheïstisch, maar ook ethisch. Er wordt namelijk in het Jodendom gestreefd naar rechtvaardigheid voor alle mensen op aarde. Met behulp van de leefregels van de Tenach kan dit doel bereikt worden, volgens de joden.

De Tien Geboden staan in Exodus. Ze luidden als volgt:

1.     Ik ben de Heer, uw God
2.    
Gij zult geen afgodsbeelden maken
3.    
Gij zult de naam van God niet misbruiken
4.    
Gedenk de sabbat en houd hem in ere
5.    
Eer uw moeder en vader
6.    
Gij zult niet doden
7.    
Gij zult geen overspel plegen
8.    
Gij zult niet stelen
9.    
Gij zult geen valse getuigenis afleggen
10. 
Zet uw zinnen niet op wat van een ander is

Tien geboden

§1.5 Welke feesten en rituelen kent het Jodendom?

Behalve striktheid en regels kent het Jodendom natuurlijk ook feesten. De feesten hebben allemaal één gemeenschappelijk doel, dat is namelijk het herdenken van belangrijke gebeurtenissen uit het verleden. Hieronder zal ik een aantal toelichten:

Pesach

Een van de grootste en meest bekendste feesten is het joodse paasfeest, Pesach. Hier wordt de bevrijding van het Israëlische volk uit Egypte herdacht. Het feest duurt 8 dagen en wordt altijd in het voorjaar gevierd. Het belangrijkste onderdeel is het Sedermaaltijd dat gezamenlijk wordt gehouden. Tijdens het maaltijd drinkt ieder vier bekers wijn. Er wordt veel gebruik gemaakt van bittere kruiden om men symbolisch de bitterheid van de slavernij in Egypte te laten proeven. Ook zijn er matzes, dit zijn ongezuurde broden die de joden moesten eten toen ze uit de woestijn van Egypte vertrokken en geen tijd hadden om de brood te laten rijzen. Verder wordt er ook een speciale beker wijn voor de profeet Elia ingeschonken en de voordeur van het huis staat open, zodat hij binnen kan komen en de komst van de Messias kan aankondigen.

Rosj Hasjana

‘Rosj Hasjana’ betekent letterlijk ‘ Het hoofd van het jaar’. Het is het joods nieuwjaarsfeest en vindt plaats rond de herfst. In het Hebreeuwse maand Eloel bereiden de joden zich voor op de Rosj Hasjana. Er wordt teruggekeken op het afgelopen jaar en goed nagedacht over hoe men het de komende jaar beter kan doen. Het vieren van de Rosj Hasjana begint aan de vooravond. Men steekt 2 kaarsen aan en eet gezoete appels. Op deze manier wenst men elkaar een zoet en gelukkig jaar toe. In de synagoge wordt er tijdens de feestelijke bijeenkomst op de Sjofar, een ramshoorn, geblazen. Hiermee wordt het verhaal van de profeet Abraham herdacht. De absolute gehoorzaamheid van Abraham aan God werd zwaar op de proef gesteld. Abraham was bereid om zijn eigen zoon Isaak te offeren om zijn geloof in God te bewijzen. Maar de engel Gabriel stopte hem net op tijd door hem te vertellen dat God Abrahams gehoorzaamheid had gezien. In de struiken zat een ram met zijn hoorns vast en Abraham greep deze om op te offeren in de plaats van zijn zoon Isaak.

Chanoeka

Tijdens Chanoeka herdenkt men de herinwijding van de Tempel in Jeruzalem. In 167 v.Chr. kwam een kleine groep joden in opstand tegen de onderdrukking van Antiochus IV Epiphanes, de koning van Syrië. Na drie jaar lang oorlog gevoerd te hebben, wisten ze de Griekse overheersers te verslaan en de tempel te heroveren. In de heilige tempel staken ze de menora met een speciaal kruikje reine olie aan. Het bijzondere hieraan was dat de olie voldoende was voor maar 1 dag, maar wonderbaarlijk bleef het maar liefst 8 dagen lang branden. Hierdoor hadden ze net genoeg tijd om nieuwe olie voor de kandelaar te maken. Chanoeka viert men daarom 8 dagen. Het ritueel wat hierbij hoort, is het aansteken van de Chanoekia. De Chanoekia is een kandelaar met 9 armen; voor elke dag één kaars en één extra om de andere kaarsen mee aan te steken, dit wordt ook wel sjammash genoemd. Zo wordt elke avond een kaarsje aangestoken totdat op de laatste avond van Chanoeka alle lichtjes branden.

Bar mitswa

De term ‘Bar mitswa’ betekent ‘zoon van het gebod’. Op zijn 13e verjaardag is wordt een joodse jongen bar mitswa. Dit houdt in dat hij meerderjarig is en als volwassene wordt meegerekend. Nadat hij dertien is geworden, vindt de Bar mitswa op de eerstvolgende sjabbat plaats. Tijdens de Bar mitswa moet een joodse jongen in staat zijn een stuk van de Thora in goed Hebreeuws te lezen en een gezamenlijk gebed te kunnen leiden. Ook voor joodse meisjes bestaat er zoiets. Een meisje wordt Bat mitswa op haar twaalfde, alleen wordt dit niet of niet uitgebreid gevierd.

Feest JodendomReageer

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw e-mailadres wordt niet geplaatst op onze website. Spam wordt verwijderd op deze website.

Meld je aan bij een spaarprogramma: Goudmails Euroclix Moneymiljonair Sneleuro Zinngeld Geldrace