Pensioenen en uitleg over banksparen, lijfrente & beleggen

dinsdag 9 augustus 2011 | geen reacties | in: Pensioenen

Pensioenen zijn al maanden een actueel onderwerp in het nieuws. Maar weet jij eigenlijk hoe
het precies zit met jouw pensioen? En hoe je het beste voor een aanvulling (op je pensioengat)
kunt zorgen? Het is belangrijk om nu alvast een goed inzicht in je pensioensituatie te hebben
voor later. Zo heb je geen zorgen voor morgen. Zeker nu de wet- en regelgeving voor
pensioenen onderhevig is aan veranderingen.

De Algemene Ouderdomswet, afgekort als AOW, is het pensioen van de overheid waarop
iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt vanaf zijn 65e recht op heeft. Dit pensioen
wordt ook wel staatspensioen genoemd. Dat de AOW de basis van je pensioen vormt, is velen
bekend. De hoogte van dat inkomen is gekoppeld aan het minimumloon en afhankelijk van het
aantal opgebouwde jaren en je persoonlijke leefsituatie (of je bijvoorbeeld samenwoont of
alleen). Iedereen die tussen zijn 15e en 65e in Nederland woont of werkt, bouwt jaarlijks twee
procent AOW op. Wat veel mensen niet weten is dat als je tussen je 15e en 65e jaar (gedurende
deze periode) niet in Nederland hebt gewoond, je AOW voor elk jaar in het buitenland met twee
procent kan worden gekort.

Omslagstelsel
Sommige mensen zullen zich afvragen hoe de AOW eigenlijk wordt gefinancieerd. Dat gebeurt
volgens het omslagstelsel. Dat betekent dat de generatie tot 65 jaar betaalt voor degenen
die op dat moment 65 jaar en ouder zijn. Het aantal mensen dat AOW ontvangt ten opzichte
van het aantal werkenden neemt steeds meer toe. Even ter vergelijking: door de vergrijzing
zijn het aantal ouderen op dit moment ongeveer twee miljoen, terwijl het aantal mensen dat
werkt afneemt met een miljoen. Toch wil de overheid de AOW-premie niet verder laten stijgen.
Daarom is besloten een deel van de AOW niet meer te financieren via de AOW-premies, maar
uit de algemene middelen. Het kabinet wil bovendien de AOW-leeftijd over negen jaar verhogen
van 65 naar 66 jaar en in 2030 zelfs naar 67 jaar.

De AOW is natuurlijk geen vetpot en daarom is er een aanvulling nodig. Zeker als je wilt genieten
van een rustige oude dag. Er zijn verschillende manieren om het basisinkomen voor later nu
alvast aan te vullen, als appeltje voor de dorst. Maar wat is nu werkelijk de beste manier?

Pensioenfonds van je werkgever
Meer dan 90 procent van de werknemers bouwt via de werkgever pensioen op.
Dit ouderdomspensioen is een aanvulling op je AOW. Wanneer een werkgever een
pensioenregeling aanbiedt, zijn werknemers bijna altijd verplicht daar aan deel te nemen.
Een werkgever brengt een pensioenregeling onder bij een bedrijfstakpensioenfonds, een
ondernemingspensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij. Bij zo’n bedrijfstakpensioenfonds
zijn werkgevers uit een bepaalde branche aangesloten, zoals bakkers, metaalwerkers en
ambtenaren. Een ondernemingspensioenfonds is verbonden aan een onderneming of een groep
soortgelijke bedrijven, denk aan Unilever, Shell en KLM.

De pensioenfondsen van de werkgever beleggen de premie die elke maand van je loonstrookje
af gaat op de beurs. Dus ook als je niet zelf belegt, is de kans groot dat een beursdip je raakt.
Daarnaast proberen ze de pensioenen te laten mee stijgen met de inflatie. Dat laatste is echter
geen harde garantie. Elke jaar, meestal in december of januari, geven de pensioenfondsen aan
of ze de pensioenaanspraken van werknemers kunnen laten meestijgen met de inflatie, ook wel
indexeren genoemd. Als de beurs lange tijd slecht presteert tijdelijk niet te laten meestijgen
met de inflatie, dan heb je een pensioengat en moet je wellicht zelf wat geld opzij leggen voor
later. Toch is het wel verstandig om deel te nemen aan een pensioenfonds. Dat is doorgaans veel
goedkoper dan als je zelf alleen een verzekering afsluit. Bovendien zijn er veel woekerpolissen in
de omloop.

Geld sparen in een spaarvarkentje of op de bank
Als je van mening bent dat je na pensionering een tekort aan inkomen hebt, kan het zinvol zijn
nu alvast geld te gaan sparen voor later. Ook als je bijvoorbeeld eerder wilt gaan stoppen met
werken of een eigen onderneming hebt. Je kunt nu alvast individueel elke maand opzij leggen
om zo een kapitaal voor later op te bouwen. Kijk dan welke bank de hoogste rente geeft, dat
levert natuurlijk meer op. Bovendien kun je altijd bij je spaargeld indien je voor onverwachtse
uitgaven ineens geld nodig hebt. Let wel op als je meer dan € 20.661 bij elkaar spaart, dan moet
je vermogensrendementsheffing aan de belasting gaan betalen.

pensioenen

Hoe kan ik het beste mijn pensioen regelen?

Banksparen
Een andere manier om geld opzij te leggen is middels banksparen. Een alternatief die pas sinds
drie jaar bestaat om voor een aanvulling op je pensioen te zorgen. Het is bijna hetzelfde als
sparen bij een bank, maar in dit geval wordt het spaarbedrag op een geblokkeerde rekening
bijeen gespaard. Op het moment dat de opbouwfase afgelopen is, kun je het in termijnen laten
uitkeren. Een groot voordeel is dat als je kan aantonen dat je een pensioengat hebt, je geen
vermogensrendementsheffing hoeft te betalen over het opgebouwde kapitaal in de opbouwfase
en de waarde van de nog te ontvangen uitkeringen.

Lijfrente
Lijfrente is een veelgebruikte verzekering om privé een pensioen op te bouwen. De
lijfrenteverzekering is een ‘van het leven afhankelijke periodieke uitkering’. Zo’n lijfrentepolis
moet je zelf regelen en is dus niet verbonden aan een dienstbetrekking. Hoe gaat dat in
zijn werk? Je betaalt nu per maand of kwartaal of zelfs per jaar een premie. Na aftrek
van kosten wordt de overgebleven premie belegd. Verzekeraars bieden doorgaans geen
garanties voor kapitaalsopbouw, maar er zijn tegenwoordig wel lijfrenteverzekeringen
waarbij een gegarandeerde opbrengst kan worden vastgelegd. Als de opbouw daarvan een
aantoonbaar pensioentekort aanvult na de 65-jarige leeftijd, dan is de premie aftrekbaar. Een
lijfrenteverzekering heeft dus ook zo zijn voordelen.

Koopsom
Net zoals een lijfrenteverzekering is er een andere mogelijkheid, de koopsompolis. Een koopsom
is eigenlijk niets meer dan een eenmalige premiebetaling aan een lijfrentepolis. Je kunt het
bedrag gebruiken om je pensioen aan te vullen of om eerder met pensioen te gaan. Op de
einddatum valt de koopsompolis vrij en dan is het tijd om van je geld te gaan genieten.

Beleggen
Je kunt er ook voor kiezen om zelf je geld te beleggen. Handig is als je al wat kennis hierover
hebt. Zo kun je bijvoorbeeld beleggen in aandelen of obligaties, afhankelijk van hoeveel je risico
je wilt nemen. Om een goede start te maken is het wellicht handig om eerst eens met een
financieel adviseur te overleggen wat de beste mogelijkheden voor jou zijn. Tegenwoordig is
het ook erg in om online te beleggen. Dat is een stuk sneller dan traditioneel beleggen via een
beleggingsadviseur en goedkoper. De tijd die de bank nodig had om een order te verwerken
vervalt, die worden nu direct online naar de beurs gestuurd.

Andere vermogensvormen
Tot slot zijn er nog tal van andere mogelijkheden om je pensioen aan te vullen. Denk
bijvoorbeeld aan het kopen van een huis. Dat kan een goede investering zijn als appeltje
voor de dorst. Als je eerder wilt stoppen met werken kun je ook gebruik maken van de
levensloopregeling. Deze regeling loopt via je werkgever waarbij je een deel van je brutosalaris
kan sparen in ruil voor een periode van onbetaald verlof. Je mag maximaal 12% van je salaris
sparen en storten op een levenslooprekening. Als je al gebruik maakt van de spaarloonregeling,
kun je echter ook niet gebruik maken van de levensloopregeling. Je zult dan een keuze moeten
maken.Reageer

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw e-mailadres wordt niet geplaatst op onze website. Spam wordt verwijderd op deze website.

Meld je aan bij een spaarprogramma: Goudmails Euroclix Moneymiljonair Sneleuro Zinngeld Geldrace