Kansspelbelasting

maandag 30 september 2013 | geen reacties | in: Financieel, Gratis-zakgeld

De kansspelbelasting heft onze overheid op, de benaming zegt het al, de prijzen die door kansspelen worden gewonnen. In het Hoofdstuk VIIa (BES) in de kansspelbelastingwet staat uitermate gedetailleerd beschreven hoe de regels geïnterpreteerd moeten worden. Deze belastingwet is echter in een aantal zinnen gemakkelijk samen te vatten. We gaan dit dan ook voor u doen.

De kansspelbelastingwet nader uitgelegd

Iedere Nederlandse burger is, volgens de wet, verplicht om opgave te doen van het winnen van prijzengeld, hoger dan €454,- Hierover dienen burgers kansspelbelasting te betalen. Het is hierin zeer belangrijk om te weten dat het prijzengeld louter door toevalligheden uitgekeerd wordt. Sterker nog: zelfs het toeval moet in dezen uitmaken of een dergelijke prijs (met een waarde hoger dan €454,-) uitgekeerd wordt. Is dit namelijk niet het geval? Dan is het niet berust op louter toeval en valt de prijs gewoon onder de IB (inkomstenbelasting).

Voorbeelden van kansspelen

De lottowinst is in dit geval het beste voorbeeld van een prijs die valt onder de zonet omschreven kansspelbelasting. Alle loterijen die volgens de regels van de wet handelen mogen hieronder vallen.

Hoeveel afdragen aan de belasting?

Uiteraard zijn er ook weer in dit geval enkele uitzonderingen. We gaan daar straks iets dieper op in. Het komt er simpelweg hier op neer: iedere winnaar of winnares moet uiteindelijk aan de belastingdienst 29 procent afdragen over het prijzengeld of over de prijs. Het komt erop neer dat u 71 procent van het prijzengeld zult overhouden. Overigens is de kansspelbelasting niet in alle gemeenten van het Nederlands koninkrijk gelijk. In de Caribische gemeenten telt deze belasting maar 10 procent.

Belastingdienst maakt het niet makkelijker

Belastingdienst maakt het niet makkelijker

En.. u hebt gewonnen….

Zoals we in het voorgaande al impliciet lieten doorschemeren beperkt de kansspelbelasting zich niet alleen tot prijzen uitgedrukt in valuta. Ook bij het winnen van goederen, we nemen hierbij als voorbeeld het winnen van een scooter, hebt u de verplichting om 29 procent van de echte waarde af te staan aan de belastingdienst.

Want ook in dit geval had u namelijk geen (specifieke) intellectuele kennis nodig om te winnen en was de winst puur gebaseerd op toevalligheden. En logischerwijs geldt ook weer in dit geval hetzelfde: de waarde moet hoger zijn dan €454,-. De echte waarde kunt u gemakkelijk achterhalen door de huidige winkelwaarde van het product te achterhalen. Meestal wordt dit echter ook aangegeven en wel als volgt: “u hebt een scooter gewonnen t.w.v. (geldbedrag).

Postcodeloterij en de Staatsloterij: het verschil

Het verschil tussen de twee loterijen is gemakkelijk te onthouden. De overheid is eigenaar van de Staatsloterij en bij winst van een geldbedrag via deze loterij kunt u de gehele winst daarvan in eigen zak steken. De uitgekeerde winsten zijn netto. Over de prijzen van de Postcodeloterij dient u gewoon de 29 procent daarvan af te dragen.

Zijn er uitzonderingen?

Aangezien het veelal niet mogelijk is om alle winsten van de winnaars te kunnen bijhouden, hebben de meeste casino’s en gokbedrijven de afspraak met zichzelf gemaakt dat zij 40,85 procent van hun eigen inkomsten zelf afdragen aan de Nederlandse overheid. Bezoekt u met regelmaat casino’s of gokhallen? Dan kunt u er bijna zeker van zijn dat u mogelijke winstuitkeringen niet hoeft op te geven aan de belastingdienst.

Automatisch het aangifteformulier toegestuurd krijgen

In de meeste situaties is de belastingdienst al zelf op de hoogte van het prijzengeld dat u gewonnen heeft. De belastingdienst stuurt u in dat geval automatisch een aangifteformulier toe. Hebt u prijzen gewonnen in het buitenland? De belastingdienst ontvangt in de meeste gevallen deze gegevens niet! U bent dus genoodzaakt om zelf aangifte te doen. Op de site van de belastingdienst zijn hiervoor speciale aangifteformulieren te downloaden. U dient uiterlijk een maand nadat u een prijs hebt gewonnen aangifte te doen.Reageer

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw e-mailadres wordt niet geplaatst op onze website. Spam wordt verwijderd op deze website.

Meld je aan bij een spaarprogramma: Goudmails Euroclix Moneymiljonair Sneleuro Zinngeld Geldrace