Inleiding in Geschiedenis & Filosofie

zondag 13 november 2011 | geen reacties | in: Filosofie, Geschiedenis, Godsdienst

Inleiding in Geschiedenis & Filosofie

Religie, dagelijks komen we ermee in aanraking. Thuis, op straat en op school. Het is dan handig om enige kennis over religie te vergaren, vooral als je nagaat hoeveel verschillende religies in Nederland bestaan tegenwoordig. Vandaag gaan wij dieper in op de vijf grootste wereldgodsdiensten, namelijk: het jodendom, de christendom, de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme.  Daarnaast bekijken we welke rol creationisme speelt in de natuurfilosofie. We zullen proberen om een duidelijk antwoord te formuleren op de vragen waar we tegen aanlopen. Waar houden deze religies zich nou precies mee bezig? Wat is de natuurfilosofie en welke rol speelt het creationisme in de natuurfilosofie? Maar de belangrijkste vraag zal onze hoofdvraag worden:’ Wat zijn de verschillen en overeenkomsten van de vijf wereldgodsdiensten en welke ontwikkeling heeft er plaats gevonden in de natuurfilosofie?’ We zullen een uitgebreide beschrijving geven over de inhoud van de religies en onderzoeken de kern van elk geloof. Bij de natuurfilosofie gaan we terug naar af en nemen we de denkbeelden van verschillende natuurfilosofen onder de loep, denk maar aan Thales van Milete, Galileo Galilei, Aristoteles en Thomas van Aquino. Na het verwerken, analyseren en verklaren van het verkregen materiaal hopen we een beter inzicht over deze onderwerpen te krijgen.

InleidingReageer

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw e-mailadres wordt niet geplaatst op onze website. Spam wordt verwijderd op deze website.

Meld je aan bij een spaarprogramma: Goudmails Euroclix Moneymiljonair Sneleuro Zinngeld Geldrace