Dakloos en schulden, wat nu? Ik sta op straat…wat moet ik doen?

maandag 29 juli 2019 | 1 reactie | in: Overig

Dakloos of thuisloos zijn is niet leuk en kan voor veel spanningen zorgen bij mensen. Iedereen kan het overkomen dat hij/zij dakloos word, het is vaak niet snel op te lossen. Er kan iets misgaan in het leven waardoor je dakloos bent geraakt. Wat moet je doen als je dakloos bent, schulden hebt of je huis bent kwijtgeraakt?

Niemand komt zomaar op straat te staan en is dan dakloos. Mensen raken dakloos of thuisloos om verschillende redenen. Denk maar aan relatieproblemen, financiële problemen, psychische problemen, verslaving. Er is ook nog een kleine groep die er zelfs bewust voor kiest, omdat ze graag buiten zijn.

Te veel zorgen

Het kan iedereen overkomen die de eindjes moeilijk aan elkaar kan knopen, een absoluut schrikbeeld om je huis te moeten kwijtraken. Zolang je de huur of hypotheek kan blijven betalen met je loon of uitkering ben je veilig, vanzelfsprekend. Een opsomming van de redenen die mensen hebben bij dakloosheid:

– Hoge woonlasten en schulden.
– Een onbehoorlijke financiële administratie en daardoor schulden.
– Verslavingen aan shoppen, gokken, alcohol, drugs etc.
– Personen met psychiatrische problemen en slechte zelfzorg.
– Ruzie met partner of ouder(s) en uit huis gezet worden.
– Weggelopen van huis.
– Sommige mensen zijn op de vlucht geraakt.
– Verbroken relaties of echtscheiding.
– Geen financiële steun van de overheid voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).
– Brand.
– Een te hoge huurachterstand.

Niemands leven loopt perfect en als je door schulden op straat komt, omdat je hiet niet meer weet te rooien dan heb je gewoon hulp nodig.

Ieder mens kan het overkomen dat je dakloos raakt in Nederland, maar daar zit niemand op te wachten. Er zijn veel mensen met een hypotheekachterstand en kunnen door baanverlies hun lasten niet meer betalen. Niemand wil dakloos zijn, omdat het voor veel geestelijke onrust zorgt.

Mochten we een nieuwe recessie of economische crisis krijgen dan zullen opnieuw veel mensen geraakt worden. Zo ook in Amerika, waar dakloosheid een nog groter probleem is. In derde wereld landen zijn er nog veel meer mensen dakloos en wonen mensen in zelfgemaakte krotten. Bedelen en stelen is aan de orde van de dag, anderen maken muziek of tekeningen om die vervolgens te verkopen voor wat extra geld.

Sociaal netwerk

Het eerste wat je doet als je onverhoopt dakloos raakt is het te vertellen aan je familie of vrienden. Wellicht dat je daar dan ook een tijd kunt verblijven en jezelf mag inschrijven. In Nederland zijn er hulpverlenende instanties zoals het Leger de Heils waar je je kunt melden als je met een hulpvraag zit. Vaak willen vrienden of familie niet dat je langere tijd bij ze blijft.

Je uitkering kan in gevaar komen als je geen officieel postadres hebt, het is dus belangrijk om een adres te hebben waar je als bewoner staat ingeschreven. Maar daar zijn altijd wel oplossingen voor te bedenken door hulpverlenende instanties, voor het verkrijgen van een officieel woonadres. Opvang is meestal niet gratis, dus informeer welke kosten er aan opvang verbonden zijn.

Wat zijn de volgende stappen bij dakloosheid?

– De eerste prioriteit is om jezelf aan te melden bij hulpverlenende instanties en jezelf kenbaar te maken. Allicht kun je er voor zorgen om snel weer veilig een dak boven je hoofd te krijgen, middels een goedkope huurwoning of kamer. Kun je (tijdelijk) terecht bij familie of vrienden? In het uiterste geval neem je contact op met de hulpverlenende instanties zoals Leger des Heils of meld je bij het daklozencentra. Maar probeer zoveel mogelijk te vermijden om op straat te slapen.

– Er kunnen zich problemen aandienen, zoals verhoogde risico op ziekte. In sommige steden is het ‘s nachts ook niet veilig. Wegens de temperatuur kan het in de winter ook nog eens gevaarlijk zijn, in de zomer is het wel mogelijk. Mensen zonder sociaal netwerk hebben een verhoogd risico dakloos te worden en op straat te moeten zwerven. Je kunt een kamer of woning huren als je weer een inkomen hebt.

– Heb je te veel schulden, meld je dan aan voor een schuldsaneringstraject om dat zo snel mogelijk te verhelpen. Het is altijd fijn om met een schone lei een nieuwe start te maken als je in de toekomst weer vaste woonruimte hebt. Om je leven weer te kunnen opbouwen is het van groot belang om grote schulden te laten verdwijnen. Maar een nieuwe start zal niet altijd makkelijk zijn, je moet geestelijk sterk in je schoenen staan. Een ‘normaal’ leven heeft niemand, maar schulden aflossen zou een belangrijke prioriteit moeten zijn.

– Zorg dat je je baan behoud als je werk hebt.
– Als je niet werkzaam bent of niet kunt werken, dan kun je een uitkering aanvragen.
– Creëer je inkomen door naar werk te zoeken of je eigen bedrijf te starten.

Waar kan ik slapen?

Je kunt je melden binnen je gemeente bij het daklozencentrum voor een bed. Als je besluit om te gaan zwerven, kun je op straat gaan slapen. Maar dan riskeer je wel een boete. In sommige gevallen is het gebruik van een tent gedoogd. Mogelijk kun je een verlaten boerderij of schaapskooi betrekken of kraken. Slapen in de auto, caravan of boot is ook nog een optie.

Bekende instanties die je kunnen helpen bij dakloosheid

Bij dakloosheid is de bekendste instantie die je hulp kan verlenen Het Leger des Heils. Vaak bieden ze bed, bad & brood. Helaas is dit soort opvang vaak niet gratis, maar ze zullen je wel adviseren om de juiste weg te vinden.
Bij jongerenproblemen (tot 25 jaar) kan het JIP hulp bieden.
Je kunt ook bellen met de plaatselijke politie of spoedhulp als je op straat komt te staan, nummer: 070- 3795160.
Zoeken naar passende hulp/opvang in uw omgeving, via: Opvang Atlas
Adressen voor opvang in Nederland: Adressenlijst

Wat is het verschil tussen thuisloos en dakloos?

Tussen thuisloos en dakloos wordt een onderscheid gemaakt. Als je geen officieel adres, postadres of verblijfsplek hebt word je aangemerkt als dakloos.

Briefadres

Je kunt een tijdelijk briefadres aanvragen bij de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens) als je geen vast woonadres hebt. Je kunt dan toch post ontvangen, van allerlei instellingen. Het is geen woonadres en het briefadres is tijdelijk. Voor meer informatie vraag je bij de gemeente.

Thuisloos

Je bent in het bezit van een vaste plek, caravan, auto, huis of boot om te kunnen slapen. Je hebt een postadres bij familie of vrienden.
Of je hebt een adres bij een hulpverlenende instantie of centrum waar je tenminste 20 dagen per maand de nacht doorbrengt.

Wanneer ben je dakloos?

Als je geen van bovenstaande zaken goed op orde hebt, sta je aangemerkt als dakloos of zwervend.

Uitkering thuislozen en daklozen

Iedereen heeft recht op een uitkering, dus ook dak- en thuislozen. Voor daklozen is het aanvragen van een uitkering wat omslachtiger dan voor thuislozen. Vaak krijgen een dak- en thuislozen een zak en kleedgeld regeling. De hoogte van de uitkering is dus iets lager omdat je geen huur hoeft te betalen. Om de opvang te kunnen betalen kan je soms extra geld aanvragen.

Noodoplossingen als je onverwachts op straat staat

Als je het kunt betalen kun je de nachten doorbrengen op campings, jeugdherbergen en jeugdhotels. Zij vormen een tijdelijke oplossing. Je problemen kun je altijd oplossen en probeer altijd optimistisch te blijven. Om uit die problemen te komen heb je wel hulp nodig van anderen om er weer bovenop te komen. Ben jij dakloos of weet jij iemand die dakloos is en problemen kent, schrijf dan je ervaringen & vragen.


1 reactie op “Dakloos en schulden, wat nu? Ik sta op straat…wat moet ik doen?”


  1. velibor vukadinovic zei op 20 augustus 2022 om 14:59:

    ik heb 71 jare en vorden daklos binrkort ,vaat mut ik dunReageer

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw e-mailadres wordt niet geplaatst op onze website. Spam wordt verwijderd op deze website.

Meld je aan bij een spaarprogramma: Goudmails Euroclix Moneymiljonair Sneleuro Zinngeld Geldrace