Creationisme in Jodendom §1

zondag 13 november 2011 | geen reacties | in: Geschiedenis, Godsdienst

Creationisme in Jodendom §1

Religie, dagelijks komen we ermee in aanraking. Thuis, op straat en op school. Het is dan handig om enige kennis over religie te vergaren, vooral als je nagaat hoeveel verschillende religies in Nederland bestaan tegenwoordig. Vandaag gaan wij dieper in op de vijf grootste wereldgodsdiensten, namelijk: het jodendom, de christendom, de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme.

Jodendom

§1.1 Hoe is het Jodendom ontstaan?

Ongeveer 2000 v. Chr. in Mesopotamië is de eerste monotheïstisch godsdienst ontstaan, het Jodendom. De joodse gemeenschap gelooft in de schepping van God. Alles is door God geschapen en wordt door Hem geleid. Abraham wordt gezien als de aartsvader van het Jodendom. Hij was de eerste man die in 1 God geloofde en werd daarmee ook de allereerste jood. Abraham sloot een verbond met God en als teken voor deze eeuwige verbintenis besneed Abraham zichzelf. Hiermee ontstond de traditie om na acht dagen na de geboorte alle jongetjes te besnijden. Om God te dienen en het geloof te verspreiden zou Abraham een volk, genaamd de Hebreeën, stichtten. Als dank daarvoor beloofde God hem het land Kanaän. Vanwege een hongersnood in Kanaän moest het Israëlische volk verhuizen naar Egypte. Na het overlijden van Abraham namen zijn zoon Izaak en zijn kleinzoon Jakob zijn taak over. De verhuizing zorgde enkele generaties later voor problemen. De Egyptenaren zagen de joden als indringers, omdat zij helemaal niet bij Egyptische cultuur pasten. De joden werden gedwongen tot slavernij. De farao was zo fel tegen de joden dat hij orders gaf om de zonen van de joden te vermoorden, zodat het joodse gemeenschap zich niet verder uitbreidde. Hier speelde Mozes een belangrijke rol. Hoewel Mozes opgroeide aan het Egyptische hof en vrij was van slavernij, nam hij het op voor zijn Israëlische volk. Al snel moest hij samen met zijn volk uit Egypte vluchten. Mozes leidde zijn volk naar de berg Sinaï, waar hij de Tien Geboden van God ontving. Hierin stond vermeld hoe het joodse religie beoefend moest worden en hoe men God moest dienen.Reageer

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw e-mailadres wordt niet geplaatst op onze website. Spam wordt verwijderd op deze website.

Meld je aan bij een spaarprogramma: Goudmails Euroclix Moneymiljonair Sneleuro Zinngeld Geldrace