Creationisme in Islam §3

zondag 20 november 2011 | geen reacties | in: Geschiedenis, Godsdienst

Creationisme in Islam §3

In tegenstelling tot het christendom of het Boeddhisme, is de islam niet genoemd naar een persoon. Ook is het niet genoemd naar een stam zoals dat het geval is met het Hindoeïsme. Het Arabische woord ‘Islam’ betekent ‘overgave of onderwerping aan de wil van Allah’. Iemand die aanhanger is van de islam, is een moslim. Moslims wonen grotendeels in landen waar de officiële religie de islam is. In het Midden-Oosten liggen de meeste islamitische landen, want hier ligt namelijk de oorsprong van de islam. In totaal zijn er 1,5 miljard moslims op de wereld. Vanwege allerlei redenen zijn er veel moslims van het Midden-Oosten en Noord-Afrika naar Europa gekomen. De islam is op dit moment de snelst groeiende religie in Europa.

Moslimbevolking

Hoe is de islam ontstaan? §3.1

Ongeveer 14.00 jaar geleden is de islam in het huidige Saoedi-Arabië ontstaan. In de Arabische stad Mekka werd ongeveer 570 n.Chr. de profeet Mohammed geboren. In deze periode was het geloof in polytheïsme gebruikelijk. Hier kreeg de profeet Mohammed de opdracht van de engel Gabriel om de Boodschap van God te verspreiden. Men moest niet in meerdere goden geloven, maar Allah als Enige God erkennen. Ook werd de islam gezien als een voltooiing van de eerdere Abrahamitische religies. Naar islamitische opvatting is de islam de laatste en complete monotheïstisch godsdienst. De profeet Mohammed voerde zijn opdracht uit door de Boodschap van God mee te delen aan familie en vrienden. Hiermee ontstonden de eerste moslims. Tijdens het verspreiden van de Boodschap ondervond de profeet Mohammed veel tegenstand van de plaatselijke machthebbers in Mekka, waardoor hij genoodzaakt was om te verhuizen naar Medina. Desondanks wordt Mekka als de heilige stad beschouwd door moslims, omdat hier de Islam is ontstaan. In Medina ontving Mohammed vele mensen die de Boodschap van God wilde horen. Al gauw werd Mohammed en zijn verhalen over God, die hij geopenbaard kreeg van de engel Gabriel, zeer geliefd in de omgeving. Hiermee begon de verspreiding van de islam.

Wat zijn de heilige geschriften van de islam? §3.2

Het heilige boek van de islam is de Koran en is opgesteld in het Arabisch. Het Arabisch wordt als de heilige taal van God beschouwd. De Koran is ongeveer pas 100 jaar na het overlijden van de profeet Mohammed op schrift gesteld. Daarvoor werd de Boodschap mondeling aan elkaar doorgegeven. ‘Koran’ betekent letterlijk ‘declamatie’, dit geeft al aan dat het geschrift van de Koran niet alleen bestudeerd moet worden, maar vooral ook gereciteerd moet worden. Dit wordt zelfs als een soort kunst gezien. De vertaling van de Koran bestaat in bijna alle talen, maar deze hebben niet dezelfde heilige status als de Koran in het Arabisch en worden alleen beschouwd als de uitleg van de Koran.

Naast de Koran, wordt er ook goddelijk gezag toegekend aan de overleveringen van de profeet Mohammed en zijn volgelingen, de Hadith. Hierin staan beschreven wat de gewoontes en de gebruiken van de profeet Mohammed en zijn volgelingen waren.

Het bijzondere aan de Koran is, dat er in de afgelopen 14.00 jaar geen letter of zelfs teken is veranderd aan de heilige geschriften. Moslims geloven dat elke lettertje door goddelijke orde is vastgelegd en als hier iets aan gewijzigd wordt geen Koran meer genoemd kan worden.

De opbouw van de Koran bestaat uit onder andere uit de Surah Al-Fatiha. Dit is het eerste complete hoofdstuk dat geopenbaard werd. Het laatste hoofdstuk is het Surah An-Naas. In totaal telt de Koran 114 hoofdstukken, die verschillen in lengte van 3 tot wel 286 verzen.

De Boodschappen in de Koran is bewaard gebleven door datadragers, maar ook door Huffaz. Dat zijn mensen die de geschriften van de Koran compleet uit het hoofd kennen. Op dit moment wonen er op aarde zo’n 10 miljoen Huffaz. Een Hafeez heeft een waardevol betekenis; aangezien zij als enige de Koran kunnen reciteren, mochten de geschriften door tegenspoed verloren gaan.

Boodschappen in de KoranReageer

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw e-mailadres wordt niet geplaatst op onze website. Spam wordt verwijderd op deze website.

Meld je aan bij een spaarprogramma: Goudmails Euroclix Moneymiljonair Sneleuro Zinngeld Geldrace