Creationisme in Hindoeïsme §4

zondag 20 november 2011 | 1 reactie | in: Geschiedenis, Godsdienst

Creationisme in Hindoeïsme §4

Ook het Hindoeïsme is een vorm van creationisme en behoort tot één van de oudste religies. Er zijn in de hele wereld ongeveer 1.000.000.000 mensen aanhanger van het hindoeïsme. Daarvan wonen er 200.000 Nederland, maar de meeste hindoes wonen in India. Het hindoeïsme wordt door de hindoes ‘Sanata Dharma’ genoemd, letterlijk betekend dit het eeuwige wet oftewel het eeuwige leer. De naam ‘Hindoeïsme’ is bedacht door de westerse bevolking in de 19eeeuw.

Hindoe bevolking

Hoe is het hindoeïsme ontstaan? §4.1

Het ontstaan van het hindoeïsme vond ongeveer 4000 jaar geleden plaats. In het Indus-vallei leefden grote groepen mensen die allerlei verschillende goden vereerden. Veel van deze goden waren verbonden met de natuur. Het ontstaan van het hindoeïsme is tot op de dag van vandaag niet helemaal duidelijk, maar volgens archeologen leefden er in deze periode wijzen (rishi’s) die de geleerdheid, de mantra’s, direct van het heelal ontvingen. Vervolgens zijn deze verhalen generatie op generatie doorverteld tot het op een gegeven moment werd vastgelegd in de heilige boeken. Dit worden de Veda’s genoemd. De Veda’s zijn lastig te lezen en te begrijpen, daarom is er geprobeerd om deze heilige geschriften toegankelijker te maken voor de gewone mensen. Het gevolg hiervan is dat men telkens het accent op een ander aspect heeft gelegd waardoor er verschillende stromingen zijn ontstaan binnen het hindoeïsme. Desondanks erkennen alle stromingen wel dat de Veda’s de meest gezaghebbende informatiebron is.

Wat zijn de heilige geschriften van het hindoeïsme? §4.2

De Veda’s zijn een verzameling van boeken die het Hindoe leer bevatten. ‘Veda’ betekent letterlijk kennis. Ze staan bekend als de oudste geschriften van India, sterker nog van de gehele mensheid. Er wordt geschat dat de geschriften tussen 1500 – 500 v. Chr. zijn ontstaan. De heilige geschriften zijn geschreven in het Sanskriet. Volgens het hindoeïsme is niet alleen een correcte uitspraak vereist, maar ook ritme, grammatica en het weten wat de geschriften betekenen en waar ze vandaan komen zeer relevant. De Veda’s bevatten informatie over allerlei zaken zoals geneeskunde, wiskunde, astrologie, filosofie, het universum en de juiste levenswijze. Verder komt in de Veda’s ook tot uitdrukking dat het menselijk verstand de grootste vijand van de mens is, omdat dit zich teveel laat afleiden door wereldse zaken. Het hindoeïsme biedt de mens de mogelijkheid tot zelfrealisatie. Een hindoe probeert door mentale training en een ethisch levensstijl zoveel mogelijk zijn eigen denkwijze de baas te worden. Op deze manier gelooft een hindoe in staat te zijn om zijn ware identiteit te kunnen ontplooien.

De heilige geschriften van het hindoeïsme kunnen worden opgedeeld in 4 categorieën, samen vormen deze geschriften de Veda’s.

Veda’s

 

Rig Veda Dit zijn de oudste geschriften die bestaan, de lofzangen
Sama Veda Dit zijn de godenliederen die het meest gezongen worden, hierin staan ook de instructies voor de recitatie van de liederen
Yajur Veda Dit zijn liederen waarin de handelingen van een ritueel in staan
Atharva Veda Dit zijn liederen waarin de goden worden aanbeden

1 reactie op “Creationisme in Hindoeïsme §4”


  1. saartje zei op 15 januari 2015 om 14:37:

    meer info over hindoeismeReageer

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw e-mailadres wordt niet geplaatst op onze website. Spam wordt verwijderd op deze website.

Meld je aan bij een spaarprogramma: Goudmails Euroclix Moneymiljonair Sneleuro Zinngeld Geldrace