Archief van de categorie ‘Filosofie’


Verschillen tussen de wereldreligies

dinsdag 22 november 2011 | geen reacties | in: Filosofie, Geschiedenis

Verschillen tussen de wereldreligies Tussen de wereldgodsdiensten zijn er veel verschillen te vinden. Ze hebben uiteenlopende meningen over hoe een mens in elkaar zit, wat een goede leefwijze is en wat onze relatie met de werkelijkheid is. Het is dus erg nuttig om deze verschillen te onderzoeken. De joden, christenen en islamieten geloven in één […]


Apologetiek

dinsdag 22 november 2011 | geen reacties | in: Filosofie, Geschiedenis

Apologetiek Waar houd een apologeet zich mee bezig? ‘Apologetiek’ is het rationeel beargumenteren van het geloof. De vraag die hierbij opkomt is of het geloof wel rationeel te beargumenteren valt, en ook al is het mogelijk: Hoe moeten we dat dan doen? In de Bijbel staan verschillende verhalen. Doordat de teksten zo lang geleden geschreven […]


Leven op aarde bekeken vanuit de natuurfilosofie

dinsdag 22 november 2011 | geen reacties | in: Filosofie, Geschiedenis

Leven op aarde bekeken vanuit de natuurfilosofie §6.2  Alle organismen op onze aarde zijn sterk afhankelijk van elkaar. Schimmels en bacteriën zijn er in grote getallen. Doordat ze leven van dood of levend materiaal zijn het onze grootste opruimers. De allerkleinste diertjes eten bacteriën, eencellige, of algen. Planten kunnen biomassa opbouwen door middel van fotosynthese. […]


Wat is natuurfilosofie?

dinsdag 22 november 2011 | geen reacties | in: Filosofie, Geschiedenis

Wat is natuurfilosofie? §6.1 De natuurfilosofie gaat uit van de materiële wezenlijkheid. De natuurfilosofen waren de allereerste filosofen en bestudeerden de natuur en haar processen. Ze worstelden vooral met het vraagstuk uit welk oerstof de natuur was opgebouwd en wat de oorzaak was van de mutaties in de natuur. Ook over het ontstaan van het […]


Inleiding in Geschiedenis & Filosofie

zondag 13 november 2011 | geen reacties | in: Filosofie, Geschiedenis, Godsdienst

Inleiding in Geschiedenis & Filosofie Religie, dagelijks komen we ermee in aanraking. Thuis, op straat en op school. Het is dan handig om enige kennis over religie te vergaren, vooral als je nagaat hoeveel verschillende religies in Nederland bestaan tegenwoordig. Vandaag gaan wij dieper in op de vijf grootste wereldgodsdiensten, namelijk: het jodendom, de christendom, […]
Meld je aan bij een spaarprogramma: Goudmails Euroclix Moneymiljonair Sneleuro Zinngeld Geldrace