Bijverdienen in de schuldsanering

zaterdag 21 juli 2012 | 1 reactie | in: Financieel, Huishouden

Bijverdienen in de schuldsanering:

Kan dat?

Als je in de schuldsanering wordt toegelaten, worden je vrijheden beperkt. Er wordt een bedrag vastgesteld dat je nodig hebt om van te leven en de rest van je inkomsten moet je afstaan ten behoeve van je schuldeisers. Als je geld wilt bijverdienen terwijl je in de schuldsanering zit, zul je dus met een aantal zaken rekening moeten houden. We leggen je hier uit hoe het bijverdienen in de schuldsanering precies in elkaar steekt.

Schuldsanering en het VTLB

Als je in de schuldsanering terecht komt, wordt voor jou bepaald hoeveel je nodig hebt om van te leven. Dat bedrag is de zogenaamde ‘beslagvrije voet’, die bestaat uit 90 procent van de voor jou geldende bijstandsnorm en een reserveringstoeslag, die 5 procent van die norm bedraagt. In totaal kun je als je in de schuldsanering zit dus over 95 procent van de voor jou geldende bijstandsnorm beschikken.

Dit bedrag kan hoger uitvallen op het moment dat je meer dan 18 uur per week werkt. Wat in dat geval precies het VTLB is, wordt in overleg met de bewindvoerder afgesproken maar bedraagt doorgaans 100 procent van de bijstandsnorm. In geval van overuren kan daar nog eens 50 procent van het extra verdiende geld bij komen.

Méér geld in de schuldsanering

In de schuldsanering heb je te maken met een aantal belangrijke verplichtingen. Zo heb je een informatieplicht en een afdrachtsplicht. De informatieplicht houdt in, dat je gedurende de tijd dat je in de schuldsanering zit, verplicht bent om je bewindvoerder van alles op de hoogte stellen wat van invloed is op je financiële situatie. Daar vallen dus ook al je extra inkomsten onder. Ontvang je een erfenis terwijl je in de schuldsanering zit?

Dan moet je dat laten weten aan je bewindvoerder. Het bedrag zal hoogstwaarschijnlijk gaan naar het potje voor de schuldeisers. Verdien je af en toe wat bij door bijvoorbeeld nagels te zetten, of klusjes te doen? Ook dat dien je op te geven bij je bewindvoerder. Zet je iets te koop op een online marktplaats? Zelfs dat moet je laten weten aan je bewindvoerder.

De afdrachtsplicht, waar je tijdens de schuldsanering aan gebonden bent, houdt eenvoudig gezegd in, dat je verplicht bent alles af te dragen ten behoeve van de schuldeisers dat méér bedraagt dan het voor jou vastgestelde VTLB.

Betekent dit dat je helemaal niet kunt bijverdienen in de schuldsanering? In feite dus wel. Je bent namelijk gebonden aan de informatieplicht en de afdrachtsplicht. Kun je toch iets doen om over méér geld te beschikken als je in de schuldsanering zit? Toch wel. Zo zijn er bepaalde zaken die niet tot je inkomen gerekend worden. Zorgtoeslag, huurtoeslag en alimentatie worden niet tot je normale inkomen gerekend.

Ga dus voor jezelf na, of je van alle toeslagen waar je recht op hebt, ook daadwerkelijk gebruik maakt. En ontvang je wel het bedrag aan alimentatie waar je recht op hebt? Zeker wanneer je financiële situatie sinds de laatste vaststelling van dat bedrag is veranderd, loont het de moeite om dit nog eens goed te bekijken. Daarnaast kun je door bijvoorbeeld over te werken ook het bedrag dat je per maand te besteden hebt in de schuldsanering wat verhogen. Dit is overigens niet altijd het geval maar als je de mogelijkheid hebt tot overwerken, kun je dit bespreken met je bewindvoerder.

Schuldsanering en bijverdienen: de risico’s

Wellicht overweeg je om te gaan bijverdienen terwijl je in de schuldsanering zit. Het bedrag dat je krijgt om van rond te komen in de schuldsanering is nou eenmaal geen vetpot. Toch kun je maar beter alles gewoon overleggen met je bewindvoerder en niets stiekem doen om aan een extra zakcentje te komen.

De schuldsanering is er nu eenmaal om jou uit de brand te helpen en het is een enorme kans. Met de schuldsanering heb je de mogelijkheid om na drie jaar weer met een schone lei verder te kunnen met je leven; een mogelijkheid die er anders misschien nooit zou zijn. Het is belangrijk dat je je dat goed beseft. Ook wanneer je er helemaal doorheen zit of wanneer je het even hebt gehad met je bewindvoerder.

Als je stiekem gaat bijverdienen in de schuldsanering kan het ertoe leiden dat je uit de schuldsanering wordt gezet. Je houdt je dan namelijk niet aan de afspraken zoals je die bent aangegaan toen je door de rechter werd toegelaten tot de schuldsanering. Laat de rechter en je bewindvoerder dus niet in het ongewisse en vertel altijd de waarheid.

Je loopt het risico om nog véél verder van huis te raken als je je niet houdt aan je verplichtingen in de schuldsanering. De kans dat je dan binnen zo’n korte tijd alweer schuldenvrij bent, is dan misschien zelfs helemaal bekeken. Bijverdienen in de schuldsanering? Overleg dit dus altijd met je bewindvoerder!

Bijverdienen in de schuldsanering


1 reactie op “Bijverdienen in de schuldsanering”


  1. Rinie van de Wetering zei op 15 januari 2019 om 04:07:

    Om in de schuldsanering te komen hoef je geen enkele moeite te doen om tot een minnelijke schikking te komen, je hoeft alleen maar aan te geven wat je maximaal wilt betalen, je mag liegen en bedriegen, dat je meerdere keren per jaar op vakantie bent gegaan doet er niet ter zake als een ander het voor jou betaald op papier, als je super luxe woont is geen probleem als het huis van jou partner is kortom WSNP is een middel voor criminelen om het geld wat een op een oneigenlijke manier is verkregen wettelijk tot je vermogen te mogen rekenen. Misschien moet je dan wel een vriendin van Rutte zijn.Reageer

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw e-mailadres wordt niet geplaatst op onze website. Spam wordt verwijderd op deze website.

Meld je aan bij een spaarprogramma: Goudmails Euroclix Moneymiljonair Sneleuro Zinngeld Geldrace