Apologetiek

dinsdag 22 november 2011 | geen reacties | in: Filosofie, Geschiedenis

Apologetiek

Waar houd een apologeet zich mee bezig?

‘Apologetiek’ is het rationeel beargumenteren van het geloof. De vraag die hierbij opkomt is of het geloof wel rationeel te beargumenteren valt, en ook al is het mogelijk: Hoe moeten we dat dan doen? In de Bijbel staan verschillende verhalen. Doordat de teksten zo lang geleden geschreven zijn wordt er vaak getwijfeld over de betrouwbaarheid. De verhalen kunnen namelijk bij het doorgeven steeds gewijzigd zijn, waardoor het best mogelijk is dat er met een heel ander verhaal begonnen is. Hoe kunnen we met zekerheid weten dat deze teksten van God komen? De wetenschap en het geloof worden vaak als tegenstrijdig gezien, maar toch zijn er mensen die vinden dat de twee best goed samen kunnen gaan. In onze wereld zijn talrijke verschillende religies te vinden. Is het wel mogelijk dat meerdere religies waar zijn ? Dit zijn een paar voorbeelden van vragen waar een apologeet zich mee bezig houdt.

Het is natuurlijk wel belangrijk verantwoording te krijgen voor het toepassen van Apologetiek. Wordt er in de Bijbel wel gesteld dat je je idealen moet verdedigen? Dit is inderdaad wel het geval. De apologetiek komen we verassend genoeg ook tegen in het Nieuwe Testament. De apologetiek gaat uit van 1 Petrus 3:15. Daarin staat het volgende: ‘Wees ten allen tijde bereid verantwoording af te leggen van de hoop die in u is’. Hier is een duidelijk verband te zien met de hedendaagse apologetiek.

Waar komt het woord Apologetiek vandaan?

Nu zullen we een korte geschiedenis geven van Apologetiek. ‘Apologetiek’ komt van het Griekse apologia. Vroeger was dat het ‘pleidooi’ wat advocaten voor hun cliënten hielden in een rechtszaal. Dit kon defensief en offensief. Een defensief pleidooi had als doel de onschuld van de aangeklaagde te bewijzen. Een offensief pleidooi had juist als doel de schuld van de verdachte te bewijzen. Voor ons hedendaagse Apologetiek geldt dus hetzelfde. Alleen wordt hierbij een pleidooi gehouden voor het Christelijk wereldbeeld.

Gevaren in de Apologetiek

Natuurlijk zijn er ook gevaren verbonden aan de Apologetiek. Het grootste gevaar is dat de Apologeet zo overtuigd is van zijn ideeën, dat hij teveel geleidt wordt door zijn eigen intellect. Een ander gevaar is dat God’s woord vergeten wordt. De mens kan niet met behulp van bewijsstukken en alleen kennis, het vertrouwen in God verkrijgen. Het moet uit het hart komen en hij moet het in zijn geest voelen. Alleen God kan de mens van zijn zonden verlossen, niet een of andere bewijsmateriaal. Wetenschap kan de mens dus wel kennis verschaffen, maar essentieel is hoe men met deze kennis omgaat. Het moet niet boven het geloof zelf staan.

ApologetiekReageer

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw e-mailadres wordt niet geplaatst op onze website. Spam wordt verwijderd op deze website.

Meld je aan bij een spaarprogramma: Goudmails Euroclix Moneymiljonair Sneleuro Zinngeld Geldrace